ОУ „Свети Паисий Хилендарски”
Повод за гордост

Пакюзе Феим Салим на 8 години, ученичка в първи клас на ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово получи златен медал от национален конкурс “Малките нашенци” 2017г.- Първо  място във възрастова група от 7-10 години

План-прием на ученици за I клас за учебната 2017/ 2018 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви за реда, начина и сроковете, касаещи училищния план-прием на ученици за I клас за учебната 2017/ 2018 г. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приема за новата учебна година. Обезпечена е материалната база за първи клас според чл.16, ал…

Деца в предучилищна възраст

Основно училище „Св.Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово” УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви за реда, начина и сроковете, касаещи прием на деца подлежащи на задължително предучилищно образование Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова…

Дъга на толерантността

Обединените усилия на експертите от ателиета “Да учим днес за успешно утре“ и ателиета „ Пъстра забава“ дадоха своя плод. Родители и ученици понесени във вихъра на добро настроение отпразнуваха своя Пролетен бал. Всички деца участници в проекта получиха своите раници пълни с всичко необходимо за равен старт в училище. Децата от трите етноса: български,…