ОУ „Свети Паисий Хилендарски”
Финансова подкрепа 2021/2022

Финансова подкрепа учебна 2021/2022

Образователен медиатор

Образователен медиатор Образователен медиатор 2

Препоръките към родителите

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване Уважаеми родители, Във връзка със световната пандемия от корона вирус COVID 19 и обявеното извънредно положение в страната, с решение от 13.03.2020 година на Народното събрание, министърът на здравеопазването прекрати присъствената форма на обучение във всички училища в България…

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ АЗ РИСУВАМ С PAINT интереси “Искам да мога”

Първи успехи в извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност в клуб по интереси “Искам да мога”